2012. április 20., péntek

a csi a jin és a jangból áll

A csi jin és jang elemekbôl áll. Ajin és a jang a Mindenség két ellentétes oldala, mint az éjszaka és a nappal, a rövid és a hosszú, az első és az utolsó, a nőnem és a hímnem. Ezek mind jó példák a jinre és a jangra. Egyikük sem létezhet a másik nélkül. Éjszaka nélkül nincs nappal, és fekete nélkül nem lehetne fehér. Elődeink soha nem igyekeztek meghatározni a jint és a jangot, de élvezettel jegyezték föl a nevezetes ellentétpárokat.

2012. február 12., vasárnap

a csi gyűjtése és táplálása

A jótékony csit ôssze kell gyűjtenunk és táplálnunk kell. Kônnyedén szétszóródik és szertefoszlik az erôs szélben, a gyors folyású vizek kôrnyékén. Az otthonunk táján finom szellôkre és szelíden kanyargó patakokra volna szükség. E kettő együttes jelenlétében valóban jó hatású csi keletkezik.

a pozitív és negatív csi

A csi lehet pozitív és lehet negatív. A nyugodt mozgású víz pozitív csit teremt, míg a posványos, megrekedt víz negatív csit kreál. A lehetô legtôbb pozitív, tehát jótékony csire van szukségünk, mikôzben természetesen szeretnénk kirekeszteni minden negatív, azaz káros hatású csit.

a csi működése

A csi maga az egyetemes életerô. Ez gyűlik ôssze a kôzeli, sze1íden áramló vizekben, és ez teremti meg valamennyi dolog tôkéletes zajlását. Mikor a zeneszerzô elbúvôlôen szép dallamot komponál, csit alkot, ezt teszi a kôltô is a tôkéletes szonett megírásakor. Valaki más remek tortákat süt, így teremt pozitív csit, a teniszjátékos szép játékban nyer, és ekképp hozza létre. A hatékony műkôdtetés érdekében serkentenunk kell a csi műkôdését, hogy a lehetô legtôbb kerüljôn az otthonunkba.

a csi

Kína régi lakói úgy tartották, hogy minden domb és hegy alatt egy-egy zôld sárkány vagy fehér tigris él. Ahol ez a két lény szimbolikus párost alkot, ott tôkéletes a helyszín a letelepedésre. Meggyôződésük szerint a csi a zôld sárkány lehelete.

a feng shui tudatalatti alkalmazása

Az elérhetô legnagyobb kényelemre és ôsszhangra tôrekedve, szinte mindig alkalmazzuk a feng shuit, anélkül, hogy tudomásunk lenne róla. Bizonyosan mindenki érezte már, amikor benyitott valahová, hogy ott minden a lehetô legnagyobb rendben van. Nyilvánvalóan, ugyanígy azt is meg lehet érezni, ha valami nincs rendben. Az elsô esetben jó az otthon feng shuija. Tôbbnyire a második helyzetben is érzékelhetôvé válik a feng shui áldásos hatása, mihelyt néhány apró változtatás tôrténik a helyiségben.

az otthon személyessé tétele

Amikor új házba kôltôzünk, a saját személyiségünkkel ruházzuk fel. Minden bútornak, holminak megvan a saját tôrténete, A dísztárgyak és a képek tükrôzik ízlésünket és szellemi alapállásunkat. A polcokon sorakozó kônyvek feltárják érdeklôdésünk irányát. Bekeretezett fotók emlékeztetnek szeretteinkre, mesélnek múltunkról és sokat elárulnak arról, kik fontosak nekünk. Még ha csupán pár hétre költözünk is valahová, törekszünk rá, hogy otthonossá tegyük átmeneti szállásunkat. Olyan személyes kis tárgyakat helyezünk el a lakásban, amelyekben ôrômünk telik.